Dividendide väljamaksmisel tuleb maksustamisel pöörata tähelepanu järgnevatele asjaoludele:

  • millise perioodi jaotamata kasumi arvelt maksumaksja dividendid välja maksab
  • kui maksumaksja on saanud dividende mitteresidendist äriühingult, siis kas saajal on võimalik dividendide väljamaksmisel kasutada krediidi– (lisa 7 tabel 2) või vabastusmeetodit (INF 11).  * Maksuameti foorusmis täpsemalt käsitletud antud teemat: http://foorum.emta.ee/viewtopic.php?f=23&t=36767&sid=d89d547455890774e9d27332f877096a
  • kui dividendid on saadud teiselt residendist äriühingult, siis kas nende väljamaksmisel on võimalik kasutada vabastusmeetodit ja näidata need vormil INF 11 . ( Vormil INF 11 kajastatakse need dividendid, mille väljamaksmisel rakendatakse vabastusmeetodit) NB: Kui residendist äriühingu osalus temale väljamakse teinud äriühingus on alla 10%, siis väljamakse saajal ei ole võimalik saadud maksustatud summa osas vabastusmeetodit kasutada.

Topeltmaksusamise vabastusmeetodist ka krediidimeetodist täpsemalt: http://www.emta.ee/?id=25000#jurisik5

Teiselt äriühingult saadud dividendid deklareeritakse TSD lisas INF1 ja INF11 täitmise abivorm Tabel 2. Kui makstakse samad dividendid edasi siis tuleb TSD lisas INF11 seda deklareerida ning sammuti märkida abivormi Tabel 2’te vastavad numbrid. Dividendid deklareeritakse alles siis kui äriühing on otsustanud dividende maksta.

Deklaratsioonid esitatakse dividendide väljamakse tegemise kuule järgneva kalendrikuu 10. kuupäevaks.

Allikas: EMTA http://www.emta.ee/index.php?id=30193#4

Rahkunst Oü juhatuse liige Kerli Pajuste on rakenduslikud raamatupidamisteadmised omandanud Tallinna Majanduskoolis ja ärirahanduse vallas on omandatud magistrikraad Tallinna Tehnikaülikoolist.

Discussion

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *