24.04.2012 avaldas RMP.ee artikli ” Sissemakseta osaühingu osakapitali moodustamine kasumist ning seonduvad maksuaspektid“, mis on koostatud Urmas Võimre poolt.

Antud artikkel kirjeldab põhjalikult kuidas kasumi arvelt on võimalik sissemakset teha ja millised on maksutamise aspektid.

Kokkuvõttes:

Alates 1. jaanuarist 2011 võivad füüsilised isikud asutada äriseadustiku järgi osaühingu osakapitaliga kuni 25 000 eurot ilma sissemakset tegemata. Sellisel juhul on tegemist niinimetatud nõuetepõhiselt asutatud osaühinguga. Kuni sissemakse täieliku tasumiseni ei või osaühing suurendada ega vähendada osakapitali ega maksta osanikele dividende. Nõuetepõhiselt asutatud äriühingu puhul lubab aga äriseadustik osaühingu sissemakse nõuet tasaarvestada osaniku nõudega saada osaühingust kasumit. Sellisel juhul on kasumi jaotamise otsuses ette nähtud kasumi kasutamine sissemakse tasumiseks.
Maksustamise seisukohast tähendab see, et osanike puhul, kes kasutavad kasumit osaühingusse sissemakse tegemiseks, tuleb kasumi jaotamise otsusega jaotatud kasumi summa maksustada TuMS § 50 lg 1 järgi ja deklareerida vormi TSD lisas 7 real 7.Alles pärast seda on võimalik kajastada osaniku poolt kasumi arvelt tehtud sissemakse vorm TSD lisa 7 tabel 1 real 1 ja teha osanikule TuMS § 50 lg 2 tähenduses omakapitalist sissemaksete ulatuses maksuvabalt väljamakseid. Allikas: Maksu- ja Tolliamet

Rahkunst Oü juhatuse liige Kerli Pajuste on rakenduslikud raamatupidamisteadmised omandanud Tallinna Majanduskoolis ja ärirahanduse vallas on omandatud magistrikraad Tallinna Tehnikaülikoolist.

Discussion

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *