Miks tuleb kasumi jaotamise/kahjumi katmise ettepanek esitada?

Esitamise nõude sätestab kasumi jaotamise/kahjumi katmise ettepaneku puhul raamatupidamise seadus §14. Kasumi jaotamise/kahjumi katmise otsuse esitamise kohustus tuleneb äriseadustiku §971 ja §335.

 

Milline kasumi jaotamise/kahjumi katmise ettepaneku/otsuse vorm tuleb valida?

Ettepanek ja otsus on alati sama tüüpi, st ühes aruandes ei ole õige kasutada näiteks kasumi jaotamise ettepanekut ning kahjumi katmise otsust.

Erinevates situatsioonides võib lähtuda järgnevast (vt tabel).

 

Situatsioon Vorm
Ettevõttel jaotamata kasum, aruandeperioodil kasum Kasumi jaotamise ettepanek/otsus
Ettevõttel jaotamata kasum, aruandeperioodil kahjum, varasemalt kogunenud jaotamata kasumit ei jaotata Kahjumi katmise ettepanek/otsus
Ettevõttel jaotamata kasum, aruandeperioodil kahjum, ettevõte otsustab maksta dividende eelmise perioodide jaotamata kasumist Võib kasutada mõlemat, olenevalt sellest kumb tehing on olulisem – suur kahjum, vähe dividende – kahjumi katmise ettepanek/otsus; väike kahjum, palju dividende – kasumi jaotamise ettepanek/otsus
Ettevõttel eelmiste perioodide akumuleerunud kahjum, aruandeperioodil kahjum Kahjumi katmise ettepanek/otsus
Ettevõttel eelmiste perioodide akumuleerunud kahjum, aruandeperioodil kasum Võttes arvesse äriseadustiku § 276 kas kahjumi katmise ettepanek/otsus või kasumi jaotamise ettepanek/otsus

 

 

 Kuidas täita kasumi jaotamise/kahjumi katmise ja/või otsuse vormi?

Vormi ülesehitamisel kehtib reegel – mõlemad kokku read peavad sisaldama sama numbrit. Näiteks: ühingu jaotamata kasum on 200, aruandeaasta kasum 100, esimene Kokku seega 300. Ühing otsustab suurendada reserve 30 ühiku võrra ning maksta välja dividende 150. Sellest tulenevalt on jaotamata kasum peale jaotamist 120 (300-30-150). Vastav summa tuleb kajastada real Eelmiste perioodide jaotamata kasum peale kasumi jaotamist. Kokku rida jällegi 300 (30+150+120).

 

31.12.2009

Eelmiste perioodide jaotamata kasum

200

Aruandeaasta kasum

100

Kokku

300

Jaotamine
     Teiste reservide suurendamine

30

     Dividendideks

150

    Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)

120

Kokku

300

Allikas: http://abiinfo.rik.ee/aruandesisulisedkysimused

Rahkunst Oü juhatuse liige Kerli Pajuste on rakenduslikud raamatupidamisteadmised omandanud Tallinna Majanduskoolis ja ärirahanduse vallas on omandatud magistrikraad Tallinna Tehnikaülikoolist.

Discussion

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *