Majandusaasta aruanne: kasumi jaotamise/kahjumi katmise ettepanek

Miks tuleb kasumi jaotamise/kahjumi katmise ettepanek esitada? Esitamise nõude sätestab kasumi jaotamise/kahjumi katmise ettepaneku puhul raamatupidamise seadus §14. Kasumi jaotamise/kahjumi katmise otsuse esitamise kohustus tuleneb äriseadustiku §971 ja §335.   Milline kasumi jaotamise/kahjumi katmise ettepaneku/otsuse vorm tuleb valida? Ettepanek ja otsus on alati sama tüüpi, st ühes aruandes ei ole õige kasutada näiteks kasumi jaotamise […]

Dividendide maksutamine & deklareerimine

Dividendide väljamaksmisel tuleb maksustamisel pöörata tähelepanu järgnevatele asjaoludele: millise perioodi jaotamata kasumi arvelt maksumaksja dividendid välja maksab kui maksumaksja on saanud dividende mitteresidendist äriühingult, siis kas saajal on võimalik dividendide väljamaksmisel kasutada krediidi– (lisa 7 tabel 2) või vabastusmeetodit (INF 11).  * Maksuameti foorusmis täpsemalt käsitletud antud teemat: http://foorum.emta.ee/viewtopic.php?f=23&t=36767&sid=d89d547455890774e9d27332f877096a kui dividendid on saadud teiselt residendist […]

Kuidas koostada head tegevusaruannet

Kuidas koostada head tegevusaruannet, selleks vaadata väikest videokoolitust –  Kuidas koostada vabaühendusele head tegevusaruannet, selgitab vabaühenduste liidu EMSLi juhataja Urmo Kübar. [learn_more caption=”Video”] [/learn_more]     Allikas: EMSL